گرانول

 

گستردگی محصولات پلیمری و نیاز به دانش فنی این محصولات ما را بر آن داشت تا گامی هر چند کوچک در زمینه خودکفائی کشور در این زمینه برداریم.

با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و تجهیزات آزمایشی انواع آمیزه های پلیمری شامل:

گرانول های PVC اعم از نرم و سخت- P.P- پلی اتیلن- (Epdm/pp)- (PVC/NBR)-(PVC/ABS) و غیره را نیز تولید نماید.

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست