گسکتهای پروفیل آلومینیومی

 

استفاده از درب و پنجره های آلومینیومی به دلیل زیبایی، استحکام و مقاومت در برابر اکسیداسیون در صنعت ساختمان سازی برای بسیاری از فعالان این صنعت انتخاب اول می باشد.

لذا این مجموعه در راستای پاسخ گویی به این نیاز اقدام به تولید گسکتهای درب و پنجره های آلومینیومی با مقاطع ذیل نموده است.

همچنین در صورت عدم تطابق مقطع موردنظر با ارسال نقشه و یا نمونه می توانید مقطع سفارشی خود را دریافت کنید.


دانلود سطح مقاطع پروفیل های آلومینیومی

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست