گسکتهای پروفیل UPVC

 

نظر به نیاز صنعت پروفیل های UPVC به گسکت های با کیفیت با تکنولوژی بومی این شرکت مفتخر است کلیه محصولات خود بنا به نیاز و سفارش همکاران محترم در مقاطع زیر را تولید نماید.

همچنین در صورت عدم تطابق مقطع مورد نظر با ارسالنقشه و یا نمونه می توانید مقطع سفارشی خود را دریافت کنید.

 

دانلود سطح مقاطع پروفیل های UPVC

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست