محصولات

مجموعه تولیدی تهران رابر با تکیه بر تجربیات و دانش فنی متخصصان خود مجموعه ای کامل از گسکتها را با تنوع مواد اولیه از جمله _TPE_PVC/NBR_EVA_TPV به همکاران عرضه مینماید.

همچنین مقاطع جدید و سفارشی همکاران محترم را طبق نمونه و یا نقشه مورد درخواست ارسالی طراحی و اجرا مینماید.

 

 

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست